กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ

กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ

DIGITAL THAILAND บิ๊กแบง 2018 มาถึงแล้วพร้อมกับแนวคิด “Thailand Big Data” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เมื่อกล่าวถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมในงานนิทรรศการที่เมืองอิมแพ็คเมืองทองธานีนายประยุทธจันทร์ – โชได้กล่าวยกย่องเทคโนโลยีดิจิทัลว่าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนงาน

และเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน รัฐบาลตระหนักดีถึงความจำเป็นที่ไทยจะต้องเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงความมั่งคั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายพลประยุทธกล่าว เทคโนโลยีดิจิตอลได้รับบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ