การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน คาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมด้านการขนส่งและขนส่งสินค้าอันตรายในกว่า 80 บริษัท ในห้าประเทศอาเซียนภายในสิ้นปีนี้ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปโครงการ “การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายในทุกประเทศในภูมิภาค

โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2562 GIZ สนับสนุนหน่วยงานราชการสมาคมและ SMEs ในประเทศกัมพูชาลาวพม่าเวียดนาม (CLMV) และประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนในการดำเนินการตามข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (ADR) หลังจากเกิดเหตุระเบิดแก๊สเมื่อถนนเพชรบุรีในกรุงเทพฯเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2533