การพิชิตสเปนเมืองหลวงของเอกวาดอร์

การพิชิตสเปนเมืองหลวงของเอกวาดอร์

สำหรับ Quitus ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการพิชิตสเปนเมืองหลวงของเอกวาดอร์ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในซากปรักหักพังของเมือง Incan แม้จะเกิดแผ่นดินไหวหลายแห่งศูนย์ประวัติศาสตร์ของกีโตยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็นรูปแบบของโรงเรียนพิสดารของกีโตการผสมผสานกันขององค์ประกอบในยุโรปและชนพื้นเมือง

ในอาราม San Francisco และ Santo Domingo รวมถึงโบสถ์และวิทยาลัยเจซูของ La Companía มหาวิหารอาร์คบิชอปพระราชวังและศาลากลางสร้างขึ้นในสไตล์สเปนเก่าแก่หันหน้าเข้าสู่จัตุรัสหลักของเมือง