แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการทั้งหมดนี้คาดว่าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างน้อย 800 พันล้านเหรียญสหรัฐ นายพุฒิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 31.47 พันล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำของประเทศภายใต้แผนงานที่ตกลงกันโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การลงทุนจะเริ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2567

โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ. ศ. 2562 นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้ยอมรับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเน้นการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดเหนือ 2 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่จังหวัดน่าน นายพุฒิพงศ์กล่าวว่าหลังจากการประชุมกลุ่มเมื่อวานนี้นายประยุทธจันทร์ – ชะอำได้ยอมรับทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้แก่ พื้นที่การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม