ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั้งประเทศ 5-6 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 63

ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั้งประเทศ 5-6 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 63

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำวันนี้ว่ามีมติร่วมกันว่าให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 6 บาทต่อวัน จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ ปราจีนบุรี ส่วนที่เหลือจะได้รับการปรับขึ้นในอัตรา 5 บาททั่วประเทศหรือแบ่งได้เป็น 10 กลุ่มด้วยกัน

ส่งผลให้ในอัตราค่าจ้างสูงสุด คือจังหวัดชลบุรี และภูเก็ต ที่ระดับ 336 บาทต่อวัน ส่วนอัตราต่ำสุดอยู่ที่ 313 บาท ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ ยะลาปลัดกระทรวงแรงงาน ย้ำว่าอัตราค่าจ้างที่ปรับขึ้นเป็นระดับที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว ทั้ง เงินเฟ้อ อัตราความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างสมดุล โดยหลังจากนี้บอร์ดค่าจ้างจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 17 ธันวาคม 2562 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563