ความผิดปกติของหลอดเลือด

ความผิดปกติของหลอดเลือด

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหลอดเลือดและโรคหัวใจในลูกหลานได้โดยการปรับเปลี่ยนโปรตีนกล้ามเนื้อเรียบที่เป็นตัวก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเส้นเลือด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรตีนในเซลล์ของทารกในครรภ์อาจช่วยในการตรวจหาโรคในเด็กได้เร็วขึ้น การศึกษาที่มีการเผยแพร่ก่อนพิมพ์ในวารสารอเมริกันสรีรวิทยา

สรีรวิทยาของเซลล์ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานในระหว่างตั้งครรภ์มีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจทำให้ความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดก่อนกำหนดหรือคลอดก่อนกำหนด การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าระดับโปรตีนที่เรียกว่า transgelin สูงกว่าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์