ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน

ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน

ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกากตะกอน กากตะกอนเป็นผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสียแบบเดิม และขณะที่น้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถที่จะปล่อยไปยังน้ำที่รับเข้ามาตาม ข้อกำหนดการอนุญาตปล่อยน้ำ การจัดการแก้ปัญหาการบำบัดตะกอนจึงเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยปกติแล้วในการกำจัดขั้นตอนสุดท้ายที่จะมีการใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยสำหรับพื้นที่เพาะปลูก ฝังกลบสำหรับบริเวณทิ้งขยะ หรือนำไปเผาในสถานที่ทำงานหรือบริษัทภายนอก ซึ่งบ่อยครั้งจะถูกนำไปใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน

การสูบกากตะกอนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถขนถ่ายตัวกลางที่มีความหนืด (โดยต้องไม่ทำให้อุดตัน) โดยกากตะกอนปฐมภูมินั้นจำเป็นต้องถูกสูบออกจากถังทำให้น้ำใสขั้นแรกไปยังกระบวนการบำบัดกากตะกอน และสถานีสูบกากตะกอนจำเป็นต้องมี การเลือกปั๊มที่รอบคอบขึ้นอยู่กับปริมาณและการไหลของกากตะกอน

ปั๊มแรงเหวี่ยงเช่น Grundfos SE/SL หรือ S ที่มีใบพัดวนถูกนำมาใช้งานบ่อยครั้งและได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ทนทานในสภาพแวด ล้อมที่ยากต่อการทำงาน สำหรับการสูบกากตะกอนนั้นปั๊มติดตั้งในที่แห้งเป็นแบบที่นิยมใช้ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้บ่อยครั้งและการบำรุงรักษาอย่างง่าย

ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ สามารถจัดหาชุดขับมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE) ระบบป้องกันมอเตอร์ (MP204) เพื่อเฝ้าตรวจ สอบเงื่อนไขการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ดีที่สุด

การทำให้กากตะกอนหนาขึ้น/การแยกน้ำ

จุดประสงค์หลักของการทำให้กากตะกอนหนาขึ้น/การแยกน้ำคือการลดปริมาตรของกากตะกอน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการลดขนาดและกำลังการผลิต ของกระบวนการและอุปกรณ์บำบัดที่เกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้การลดลงของปริมาณน้ำยังเป็นการลดการสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับการทำความร้อนกับกากตะกอนในบ่อย่อยชีวภาพ ประสิทธิภาพของการแยกน้ำขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์และคุณภาพของกากตะกอน

มีระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่ควบคุมโดย PLC เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดเตรียมและการดูดจ่ายสารช่วยรวมตะกอน หรือโพลีอิเล็กโทรไลต์ที่เชื่อถือได้ ทางกรุนด์ฟอสมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการทำงานนี้และสามารถปรับสถานีจ่ายสารเคมีสำหรับการใช้สารเคมีเข้มข้น สารเคมีพร้อมใช้ หรือสาร เคมีแห้ง ตามความต้องการของคุณ

กากตะกอนสามารถแยกน้ำออกได้โดยตรงจากถังเพิ่มความหนาแน่นหรือถังเก็บกากตะกอน โดยปกติแล้วกากตะกอนถูกทำให้หนาขึ้นโดยการใช้แรงโน้มถ่วงในถังเพิ่มความหนาแน่นของกากตะกอนหรือโดยการแยกน้ำด้วยระบบทางกลใน ระบบแยกน้ำอย่างง่าย และเกี่ยวข้องกับการกำจัดน้ำออกจากกากตะกอนได้อย่างง่าย โดยโพลี-อีเล็กโตรไลท์สามารถเติมลงไปเพื่อเพิ่มการก่อตัวของก้อนตะกอนขนาดใหญ่

การกำจัดน้ำสามารถจัดการโดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม Grundfos SE/SL และ S ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานที่ทนทานและใช้ ในการจัดการการไหลและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแห้งหรือแช่ใต้น้ำ

ถังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสมความเร็วต่ำ AMG เพื่อที่จะมั่นใจได้ถึงความหนาแน่นของกากตะกอนที่เป็นเนื้อเดียวกัน โดยเครื่องผสมของกรุนด์ฟอสยังได้รับการออกแบบที่ทนทานจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา และการทำงาน ที่ปราศจากปัญหาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการทำงาน

การย่อยกากตะกอน

กากตะกอนจะถูกทำการบำบัดโดยใช้เทคนิคการย่อยสลายที่แตกต่างกัน จุดประสงค์คือการลดจำนวนของสารอินทรีย์และจำนวนของจุลินทรีย์ที่ เป็นสาเหตุของโรคที่มีอยู่ในของแข็ง ปัจจุบันนี้บ่อย่อยสลายมีความง่ายในการใช้งานและทั้งๆ ที่จำเป็นต้องมีการใช้อุณหภูมิที่สูงในกระบวนการย่อยกากตะกอนก็ตาม เวลาที่อยู่ใน กระบวนการถึง 25 ถึง 30 วัน แต่เครื่องผสมความเร็วต่ำ AMG ก็สามารถใช้ได้กับกระบวนการนี้

เนื่องจากการย่อยสลายทางชีวภาพของวัตถุอินทรีย์นั้นจะทำให้เกิดก๊าซชีวภาพขึ้นมาในระบบ ซึ่งก๊าซชีวภาพนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม (CHP) ซึ่งใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อน

สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ การย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการบำบัดกากตะกอน ผลของการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนจะทำให้สามารถย่อยสลายกากตะกอนโดยไม่ใช้ออกซิเจนได้ซึ่งสามารถที่จะลดปริมาณสารอินทรีย์ทั้ง หมดลงได้สูงสุดถึง 40 ถึง 60%

หลังจากการย่อยกากตะกอในขั้นสุดท้าย จะต้องมีการกำจัดกากตะกอนอย่างปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การเผาโดยการใช้พลังงานไฟฟ้า