“ธนาธร” ยก 3 เหตุผลร่วมหยุดการสืบทอดอำนาจ คสช.

“ธนาธร” ยก 3 เหตุผลร่วมหยุดการสืบทอดอำนาจ คสช.

“ธนาธร” ยก 3 เหตุผล เรียกร้องพรรคการเมืองร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. หวัง ส.ส.ทุกคนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน และพร้อมสนับสนุนขั้วที่ 3 เป็นนายกรัฐมนตรี หากประกาศชัดร่วมหยุดยั้งอำนาจ คสช.

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แถลง 3 เหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. ว่า รัฐบาล คสช. ใช้เงินภาษีประชาชนอย่างมหาศาล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ลดการกระจายอำนาจของท้องถิ่น ดึงกลับมาส่วนกลางมากขึ้น และลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงต้องการส่งสัญญาณให้พรรคการเมืองที่ยังไม่ตัดสินใจ เห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม

นายธนาธร กล่าวว่า การอนุมัติงบประมาณต่างๆ ของรัฐบาลชุดนี้ ทำให้เกิดภาระหนี้ผูกพันถึงรัฐบาลต่อไป เช่น การเตรียมอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องบินของการบินไทย 38 ลำ จำนวน 1.5 แสนล้านบาท ทั้งที่การบินไทยมีภาวะขาดทุนมาโดยตลอด รวมถึง การประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Duty Free) ในท่าอากาศยานที่มีเพียงรายเดียว ซึ่งเป็นการใช้ภาษีของประชาชนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเฉพาะกลุ่ม

นายธนาธร กล่าวว่า ส่วนการบริหารประเทศ มีการเพิ่มอำนาจให้ส่วนกลาง แต่กลับลดอำนาจส่วนท้องถิ่น ด้วยการออกกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ที่เป็นโทษต่อการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน เช่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ที่ ลิดรอนการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน แต่กลับไปเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าถึงข้อมูลของประชาชนด้วยการออก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์

“จากเหตุผลเหล่านี้ จึงอยากถามพรรคการเมืองที่ยังไม่ตัดสินใจว่า ใช้เหตุผลอะไรตัดสินใจ ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับพรรคการเมืองใด เพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากนักการเมืองไม่สนับสนุน ดังนั้น ส.ส.ทุกคนสามารถหยุดสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งการตัดสินใจของ ส.ส.จะเป็นการตัดสินอนาคตประเทศ ว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางใด” นายธนาธร กล่าว

นายธนาธร ยอมรับว่า มีการพูดคุยกับหลายพรรคการเมือง ทั้งพรรคเล็ก พรรคใหญ่ เพื่อขอให้ช่วยกันหยุดการสืบทอดอำนาจ คลช.ให้จบในสภาผู้แทนราษฎร และพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการพรรคเมืองขั้วที่ 3 โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ไม่ขอตอบว่า พร้อมสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล หรือไม่

ส่วนพรรคการเมือง 11 พรรคที่ได้รับการรับรอง ส.ส. นั้น นายธนาธร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มองว่าเป็นคู่ขัดแย้ง แม้จะมีความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน เพราะการได้ ส.ส.ไม่ใช่ความผิดของ 11 พรรคการเมือง แต่เกิดการการใช้สูตรคำนวณของ กกต