ผู้สูงอายุที่มีการเกิดโรคมะเร็งในเลือด

ผู้สูงอายุที่มีการเกิดโรคมะเร็งในเลือด

ผู้สูงอายุที่มีการเกิดโรคมะเร็งในเลือดจะได้ประโยชน์จากทีมตามการประเมินผลแบบองค์รวมก่อนที่จะดำเนินการปลูกตามการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ในวันนี้ความก้าวหน้าในเลือดผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้มีผลการปลูกถ่ายที่ดีขึ้นและอัตราการรอดชีวิตโรคมะเร็งเลือดส่วนใหญ่ที่สามารถรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดเกิดขึ้นบ่อยในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่าทางการแพทย์ล้าง แต่แพทย์จำนวนมากลังเลที่จะส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุเพื่อรับการปลูกถ่ายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น MDC มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของผู้ป่วยก่อนการปลูกถ่ายเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุไม่ได้รับการยกเว้นจากการรักษาตามอายุเพียงอย่างเดียวการปลูกถ่ายผู้สูงอายุหรือผู้ชำนาญด้านเนื้องอกวิทยาผู้อายุรแพทย์แพทย์โรคติดเชื้อนักโภชนาการและนักสังคมสงเคราะห์ได้รวมตัวกันสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินการปลูกถ่าย ผู้ป่วยทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์รวมถึงการทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการรับรู้ ทีมสหสาขาวิชาชีพใช้ผลลัพธ์เพื่อประสานงานข้อเสนอแนะและสร้างแผนการรักษาแบบบูรณาการและเป็นรายบุคคล