health news

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

การเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางพันธุกรรมและความถี่ของการติดเชื้อปรสิตที่ไม่เกี่ยวข้องอาจสร้างการติดเชื้อที่เป็นอันตรายมากขึ้นสำหรับมนุษย์ในขณะที่ยังเพิ่มอายุขัยของการติดเชื้อในครอบครัวหอยทาก ร่วมกันนี้อาจเพิ่มความชุกโดยรวมของปรสิตในช่วงเวลา การทำความเข้าใจว่าเจ้าภาพและปรสิตมีปฏิสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างไรในการรักษาและป้องกันโรค

ความผิดปกติของหลอดเลือด

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหลอดเลือดและโรคหัวใจในลูกหลานได้โดยการปรับเปลี่ยนโปรตีนกล้ามเนื้อเรียบที่เป็นตัวก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเส้นเลือด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรตีนในเซลล์ของทารกในครรภ์อาจช่วยในการตรวจหาโรคในเด็กได้เร็วขึ้น การศึกษาที่มีการเผยแพร่ก่อนพิมพ์ในวารสารอเมริกันสรีรวิทยา

กระตุ้นให้เกิดการทำงานในด้านเชื้อไวรัส

ทีมงานของเขากำลังเสนอรูปแบบใหม่ที่ขัดแย้งกับ phage แรกที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ phage ต่อไปแม้ว่า phage แรกจะตายก็ตาม ใครชนะการต่อสู้ระหว่าง CRISPR และ phage จะถูกกำหนดโดยจุดให้ทิประหว่างตัวเลขและความเร็วของ CRISPR นอกจากนี้ทีมงานยังพบว่าโมเลกุลทุกตัวไม่ทำหน้าที่ที่จุดแข็งเท่ากัน โดยเพิ่มองค์ประกอบอื่นให้สมดุล